Kvinne søker brukerstyrte personlige assistenter i flere stillinger

Jeg er en kvinne som er bosatt i Alta. Jeg bor i egen leilighet og har en hund. Jeg søker brukerstyrte personlige assistenter som kan hjelpe meg med dagligdagse gjøremål. På grunn av sykdommen min er jeg for tiden sengeliggende. Noen av arbeidsoppgavene hos meg vil være personlig pleie, husarbeid, matlaging og å gå tur med og lufte hunden min.

Sykdommen min gjør at jeg er svært sensitiv for lys, lyd og lukter. Derfor er det viktig at du må kunne jobbe i rolige omgivelser. Du må i tillegg være rolig, behagelig, omsorgsfull og ha forståelse for min sykdom og mine behov. Da jeg har hund er det viktig at du ikke har husdyrallergi og at du liker hunder.

Du må disponere egen bil i tjenesten og vil motta kjøregodtgjørelse ved føring av kjørebok.

Assistent må kunne framvise politiattest med fri vandel ved ansettelse.

Det er ikke krav til helsefaglig bakgrunn, ansatte vil få assistentkurs og opplæring om sykdommen min. Ansettelse gjøres på grunnlag av personlig egnethet.
Hvis du synes dette høres spennende ut ber vi deg sende søknad og CV til bpaalta@gmail.com