Prima assistanse tilbyr Funksjonsassistanse som en av sine tjenester. Funksjonsassistanse er en ordning som NAV tilbyr personer som er yrkesaktive og har en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller et sterkt nedsatt syn og har behov for en slik ordningen for å kunne være i jobb.

Prima assistanse tilbyr Funksjonsassistanse som en av sine tjenester. Funksjonsassistanse er en ordning som NAV tilbyr personer som er yrkesaktive og har en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller et sterkt nedsatt syn og har behov for en slik ordningen for å kunne være i jobb.

Hva er funksjonsassistanse i arbeidslivet?

Ordningen dekker lønnsutgifter til en assistent som kan bidra med praktisk hjelp til gjøremål som av- og påkledning, i lunsjen, kopiering, på tjenestereise med mer. Mulig tilrettelegging og aktuelle hjelpemidler må være klarlagt før behovet for funksjonsassistent kan bli vurdert. NAV utbetaler tilskuddet til funksjonsassistentens arbeidsgiver. NAV innvilger funksjonsassistanse for ett år av gangen. Antall timer vurderes individuelt.