Følgende utgifter dekkes så fremt det er relatert til BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) og kvitteringer foreligger.

StudiePrima Assistanse dekker kostnader til:

 • HMS-tiltak for assistenter.
 • Annonsering/rekruttering av assistenter.
 • Reiseutgifter for assistent – slik at arbeidsleder kan være i arbeid og utdanning, besøke venner og familie i og utenfor kommunen, delta i organisasjonsaktivitet/fritidsaktivitet, delta på feriereiser innland og utland, samt delta på kurs hos arbeidsgiver.
 • Arbeidstøy/utstyr til assistenter.
 • Assistentmøter (møtelokale, reiseutgifter o.l.).
 • Datautstyr/administrasjon (pc, skriver, kopipapir, blekkpatroner, nettverk o.l.) for assistansen.
 • Kommunikasjonskostnader (telefoni, SMS o.l.) relatert til assistansen
 • Diett ved reise (iht. statens reiseregulativ e.l.) for assistenter.
 • Flere assistenter på jobb samtidig aksepteres pga. arbeidsmiljølov og arbeidsleders behov.
 • Førstehjelpsutstyr til assistenter.
 • Mindre gaver til assistenter (julegave, jubileumsgave, bryllupsgave o.l.).
 • Husnøkler (arbeidsplass) for assistent.
 • Hygieneartikler (toalettpapir, engangshansker, håndsåpe osv.) for assistent.
 • Inngangspenger (kulturaktiviteter/idrett, konsert, kino, museum osv.) for assistentene.
 • Porto (adm. timelister, sykemelding, reiseregninger, kontrakter osv.) relatert til assistansen.
 • Restaurant/kafé (utgifter til assistent).
 • Forsikringer (reiseforsikring, pensjonsforsikring, arbeids/uføreforsikring) for assistent. Innbrudd/skad på arbeidsplass.
 • Vaksiner for assistent.

Kvitteringer sendes inn månedlig til Prima Assistanse.