Alle barn har rett til å være barn, med BPA får barnet ditt mulighet til å delta på linje med alle andre barn. Noen barn trenger litt ekstra assistanse, med BPA i prima kan du fokusere på å være forelder mens assistenten gjør det mulig å leve et fleksibelt familieliv. Et barn med nedsattfunksjonsevne har fremdeles de samme behovene som andre barn med å løsrive seg fra foreldrene. Barnet kan med assistanse være ute å leke med venner, gå på besøk eller stjele godteri fra foreldrene. BPA gir ditt barn frihet til å leve.

Alle barn har rett til å være barn, med BPA får barnet ditt mulighet til å delta på linje med alle andre barn. Noen barn trenger litt ekstra assistanse, med BPA i prima kan du fokusere på å være forelder mens assistenten gjør det mulig å leve et fleksibelt familieliv. Et barn med nedsattfunksjonsevne har fremdeles de samme behovene som andre barn med å løsrive seg fra foreldrene. Barnet kan med assistanse være ute å leke med venner, gå på besøk eller stjele godteri fra foreldrene. BPA gir ditt barn frihet til å leve.

Søk tidlig

Det er lurt å søke BPA til ditt barn så tidlig som mulig, vi kan bistå med søknaden. Om du tidlig kommer i gang med prosessen vil du kunne få på plass en fungerende ordning både for deg og ditt barn. Som foreldre til et barn med nedsattfunksjonsevne er det viktig å skape rom for at du kan dyrke dine egne interesser, se en film eller gå på restaurant med din partner. Å ha et barn som er sykt eller har nedsatt funksjonsevne er noe som kan prege hele familien, med BPA kan livet bli litt lettere. Når barn har BPA er foreldrene arbeidsleder, eller noen andre nært knyttet til dere. Dere ansetter selv den som passer best i deres familie og lager en arbeidsplan som passer deres behov. Vi i prima kan bidra til at dere får utnyttet vedtakstimene best mulig, med å bidra til utforming av arbeidsplaner/turnuser om dere ønsker det.

Spesialisert på BPA for barn

Vi i prima er opptatt av de spesielle utfordringene knyttet til barn og BPA, vi har derfor en egen rådigvier som er spesialisert på BPA for barn og ungdommer. Når ditt barn blir 16 er det dersom det er mulig naturlig at barnet bidrar mer i arbeidsleder rollen, her kan vi skreddersy opplæring og bidra til at ditt barn blir en selvstendig arbeidsleder. På den måten kan din tenåring også frigjøre seg, og ta ansvar for sitt liv. Vi har egen arbeidslederhåndbok for unge arbeidsledere.

Driftsmidler

Prima Assistanse kan dekke utgifter til assistentene så fremt det er relatert til assistansen og kvitteringer foreligger. Enkelte kommuner har satt ekstra restriksjoner over hva som kan dekkes. Din kontaktperson vil informere deg om gjeldende regler i din kommune.

Prima Assistanse kan dekke kostnader til:

• HMS-tiltak for assistenter (førstehjelpsskrin, brannslokningsutstyr m.m.)

• Annonsering/rekruttering av assistenter

• Reiseutgifter for assistent – slik at arbeidsleder kan være i arbeid og utdanning, besøke venner og familie i og utenfor kommunen, delta i organisasjonsaktivitet/fritidsaktivitet, delta på feriereiser innland og utland, samt delta på kurs hos arbeidsgiver

• Arbeidstøy/utstyr til assistenter

• Assistentmøter (møtelokale, reiseutgifter o.l.)

• Datautstyr/administrasjon (pc, skriver, kopipapir, blekkpatroner, nettverk o.l.) for assistansen

• Kommunikasjonskostnader (telefoni, SMS o.l.) relatert til assistansen

• Diett ved reise (iht. statens reiseregulativ e.l.) for assistenter

• Mindre gaver til assistenter (julegave, jubileumsgave, bryllupsgave o.l.) Grense for skattefri gave til arbeidstaker er på 1000,- pr år

• Husnøkkel (arbeidsplass) for assistent

• Hygieneartikler (toalettpapir, engangshansker, håndsåpe osv.) for assistent

• Inngangspenger (kulturaktiviteter/idrett, konsert, kino, museum osv.) for assistentene

• Porto (adm. timelister, sykemelding, reiseregninger, kontrakter osv.) relatert til assistansen

• Restaurant/kafé (utgifter til assistent)

• Vaksiner for assistent

• Julebord/ sommerfest for assistentene (mat, drikke (alkoholfritt) og lokale)