Bilde av to kvinner i et drivhus omkranset av grønne planter. En kvinne sitter foran et bord i rullestol mens den andre kvinnen står oppreist.

BPA

BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse. BPA er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsnedsettelse som selv bestemmer hvordan assistansen skal være.

Praktisk bistand

En rekke kommuner tilbyr nå fritt brukervalg innen praktisk bistand, hjemmesykepleie og BPA tjenester. Fritt brukervalg innebærer at de som har vedtak på disse tjenestene fritt kan velge en av de private leverandørene som har inngått tjenestekonsesjon med kommunen. Prima Assistanse er en slik leverandør.

Funksjonsassistanse

Prima assistanse tilbyr Funksjonsassistanse som en av sine tjenester. Funksjonsassistanse er en ordning som NAV tilbyr personer som er yrkesaktive og har en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller et sterkt nedsatt syn og har behov for en slik ordningen for å kunne være i jobb.

Bilde av en ung gutt i rullestol som er på treningstur med en hund i bånd. Hunden løpet ved siden av gutten.

BPA for barn

Alle barn har rett til å være barn, med BPA får barnet ditt mulighet til å delta på linje med alle andre barn. Noen barn trenger litt ekstra assistanse, med BPA i prima kan du fokusere på å være forelder mens assistenten gjør det mulig å leve et fleksibelt familieliv. Et barn med nedsattfunksjonsevne har fremdeles de samme behovene som andre barn med å løsrive seg fra foreldrene. Barnet kan med assistanse være ute å leke med venner, gå på besøk eller stjele godteri fra foreldrene. BPA gir ditt barn frihet til å leve.