Drivhus

BPA er en måte å organisere personlig assistanse for personer med store og sammensatte behov. BPA Ordningen fungerer slik at tjenestemottakeren (brukeren) selv organiserer arbeidet til dem som yter bistand (assistenten). BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse.

Brukeren bestemmer selv i BPA

Med Brukerstyrt Personlig Assistanse er det du som bestemmer når assistansen skal gis. Du ansetter dine egne assistenter (eventuelt med hjelp av Prima dersom du ønsker det). Siden du selv bestemmer hvor og når assistansen skal gis, får du mulighet til å være en aktiv deltaker i samfunnet. Du kan også reise med dine assistenter hvis du vil, og du får med andre ord frihet til å leve!

Alle kommuner plikter å tilby BPA

Alle mennesker har et ønske om å kunne leve et liv i frihet og med mulighet til å realisere seg selv. Om du er i jobb, er student, er sammen med venner eller er sammen med familie så ønsker du å få være deg selv gjennom måten du lever på.

Men dersom du har en funksjonsnedsettelse og trenger assistanse for å delta i hverdagen, kan det være utfordrende å være deg selv. Med de tradisjonelle tjenestene som blir tilbudt i stat og kommune, blir du tildelt hjelp og omsorg til faste tider i døgnet. Du bestemmer ikke hvem som kommer, eller når de skal komme.

Brukerstyrt Personlig Assistanse er en tjeneste som alle kommuner plikter å kunne tilby. Kontakt din kommune/din kontakt i kommunen dersom du ønsker å søke på en slik tjeneste. I de fleste kommuner blir du først tildelt timer, og deretter velger du selv hvem som skal være BPA-tilbyder.

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe rundt BPA!