BPA

BPA

Ønsker du Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) som gir deg fleksibilitet og frihet til å leve ditt liv slik du ønsker? Prima Assistanse legger til rette for en smidig BPA-ordning tilpasset dine ønsker og behov. Vi har lokale kontor og tilgjengelige medarbeidere rundt omkring i landet. Vi er her for deg!

Bilde av en kvinne i rullestol på et bibliotek. En annen kvinne plasserer bøker på bordet foran henne.

BPA for kommuner

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand på for funksjonshemmede som har behov for assistanse, både i og utenfor hjemmet. Målsetningen med BPA-ordningen er at den som har assistansebehov skal få et så selvstendig liv som mulig. Prima Assistanse er en leverandør som har spesialisert seg på å levere BPA-tjenester av høy kvalitet på vegne av kommunen og arbeidslederne.

Bilde av en ung gutt i rullestol som er på treningstur med en hund i bånd. Hunden løpet ved siden av gutten.

Hvordan søke BPA

Søknad om BPA sender du til pleie- og omsorgstjenesten eller sosialtjenesten i din kommune eller bydel. Undersøk om din kommune har spesielle krav til innhold i søknaden.

Bilde av en kvinne i rullestol som kikker på blomster. En annen kvinner viser fram ulike blomster i hvitt, rødt, gult og lilla.

Hvem kan få BPA

Brukerstyrt personlig assistanse er først og fremst beregnet for personer med omfattende bistandsbehov. Det er likevel ikke satt noen nedre grense for bistandsbehovet, men det er en forutsetning at behovet for bistand er så omfattende at det mest hensiktsmessig kan ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse.

Bilde av en gravmaskin med en mann i førersetet og en annen mann i rullestol som er parkert i skuffa.

Hva er BPA

BPA er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse. BPA er i hovedsak en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. BPA skiller seg ut fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsnedsettelse som selv bestemmer hvordan assistansen skal være. BPA kan også gis til funksjonshemmede barn som et alternativ til avlastning, da er det foreldre eller andre nærstående som er arbeidsleder for ordningen.