Ønsker du Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som gir deg fleksibilitet og frihet til å leve ditt liv slik du ønsker? Prima Assistanse legger til rette for en smidig BPA-ordning tilpasset dine ønsker og behov. Vi har lokale kontor og tilgjengelige medarbeidere rundt omkring i landet. Vi er her for deg!

Ingvild og RandiDette kan vi hjelpe deg med i BPA Ordningen:

 • Opplæring i arbeidslederrollen av egen kontaktperson
 • Bistand til turnusplanlegging med et enkelt og effektivt digitalt system
 • Opplæring og eventuelt støtte i rekrutteringsprosessen
 • Bistand til utforming av annonser
 • Lokale arbeidsledersamlinger
 • Lokale kurs for assistenter
 • Lokale brannvern og førstehjelpskurs
 • Mulighet for forsterket arbeidslederstøtte i perioder der du kan trenge det

Dette står vår BPA Ordning for:

 • Arbeidsledere med BPA-ordning fra Prima Assistanse skal ha størst mulig frihet til å leve sitt eget liv og ta sine egne bestemmelser på lik linje med alle andre
 • Arbeidsledere skal til enhver tid oppleve at vi fullt ut tilfredsstiller de krav som blir stilt til oss.
 • Vi er opptatt av at våre assistenter skal trives godt i sin jobb og ha et godt arbeidsmiljø.
 • Assistentene skal føle seg verdsatt gjennom godt samarbeid og gode betingelser.

Ta kontakt for hjelp til å drifte din BPA Ordning

Fordeler med å velge Prima Assistanse i BPA Ordningen

–       Egen kontaktperson

–       Lokal tilstedeværelse og tilknytning

–       Effektivt og enkelt timeføringssystem som kan benyttes på smarttelefon både for deg og dine assistenter

–       Lokale kurs og opplæring i arbeidslederrollen

–       Rask responstid på telefon og e-post