Hvorfor velge oss?

Ikon i grønn farge som viser et papirark med tekst og en avmerket boks.

Søknader

Hjelp til å søke om BPA

Ikon i grønn farge som viser et prosenttegn.

Driftskonto opptil 5%

Vi betaler også for assistent på reise

Ikon i grønn farge som viser omriss av en person.

Forutsigbarhet

Du får egen, lokal kontaktperson

Ikon i grønn farge som viser en stoppeklokke eller gammeldags lommeur.

Timeføring

Fleksibelt,moderne og intuitivt system

Ikon i grønn farge som viser en smarttelefon og en hånd som berører skjermen.

APP

Timeføringsapp til mobiltelefonen

Ikon i grønn farge som viser et lynnedslag.

Rask respons

24 timers svargaranti 365dager i året

Våre samarbeidspartnere

Logoen til Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS).
Logoen til Handikappede barns foreldreforening (HBF).
Logoen til Norges Rugbyforbund.
Logoen til Foreningen for Muskelsykes Ungdom (FFMU).
Logoen til organisasjonen Born to run.